Binek Otomobillerin Gider Kısıtlaması ve Muhasebe Uygulamaları 03 Mart 2021 Çarşamba 11:10

Binek Otomobillerin Gider Kısıtlaması ve Muhasebe Uygulamaları 03 Mart 2021 Çarşamba 11:10
Editör: Konya Time
03 Mart 2021 - 08:32

Binek otomobillerin giderlerinin indirim konusu yapılması konusunda değişiklik yapılmış ve 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Sayın Üyemiz,

27 Mayıs 2020 gün ve 31117 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 7194 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin 11 ila 15’inci maddeleri, binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarının vergi matrahından indirilmesi ile ilgilidir.

7194 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun İndirilecek Giderler başlığında binek otomobillerin giderlerinin indirim konusu yapılması konusunda değişiklik yapılmış ve 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Binek Otomobillere Ait Giderlerin Kısıtlaması, Kiralama Yolu ile Kullanılan Binek Otomobillere Ait Giderlerin Kısıtlaması, Sıfır ya da 2. El Alınan Binek Otomobillere Ait Giderlerin Kısıtlaması başlıklarını örneklerle izah eden, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından hazırlanan çalışma ekte sunulmuştur.

İlgili çalışmayı saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

EK:  Binek Otomobillerin Gider Kısıtlaması ve Muhasebe Uygulamaları
 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum